Kitap Bölümü Yazım Kuralları

Uluslararası Kitap Bölümü

 • Yayınlanacak kitap “Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterlerini” karşılamaktadır.
 • Kitap bölümü gönderimi için son tarih 13 Aralık 2023‘tür.
 • Kitap bölümlerinin idusbfkitap@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kitap bölümleri tercihe bağlı olarak İngilizce veya Türkçe yazı dilinde yazılabilir.
 • Çalışmaların yazım düzeni A4 (210×297 mm) sayfa boyutunda, 11 punto, tek satır aralığı, “Times New Roman” yazı karakteri, “üst-alt-sağ-sol 2 cm” sayfa boşluğunda oluşturulmalıdır.
 • Çalışma en az 10, en fazla 20 sayfayı geçmemeli, kaynak gösterme, kaynakça, dipnot, şekil, grafik şablonlarında APA 6 stili benimsenmeli, “özet yazılmamalıdır”.
 • Yazar isim/leri, unvan/lar, kurum/lar ve ORCID ID çalışma ilk sayfasına dipnot olarak mutlaka eklenmelidir.
 • İntihal Raporu (*“Turnitin”, “Ithenticate”, “intihal.net” programlarında kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır ve ilişkili rapor bize gönderilmelidir. (Rapor, idusbfkitap@gmail.com adresine mail adresi ve kitap bölümüyle birlikte gönderilmelidir.) Tezlerden üretilmiş çalışmalarda intihal raporu aranmaz ancak çalışmanın ilk sayfasında dipnot olarak danışman dahil tezin künye bilgileri sunulmalıdır.)
 • Kitap bölümü ücretleri yatırılırken “Kitap bölümünün adı, ilgili yazarın adı ve soyadı ile kitap bölümü içindir” ifadeleri belirtilmelidir.
 • Uluslararası kitap bölümünün ücreti —-₺‘dir.
 • Kitap Bölümü Ücretinin Ödenmesi İçin Banka Hesap Numarası:

Banka Hesap İsmi: 

Banka Hesap Numarası:

IBAN: