Özet Yazım Kuralları

TÜM BİLDİRİLER BİLDİRİ ÖZET FORMATINA UYGUN OLMALIDIR.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ YAPARKEN WORD DOSYASI MUTLAKA EKLENMELİDİR.

WORD DOSYASI OLMAYAN BİLDİRİLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR!!

 
Bildiri Başlığı (14 punto, büyük harf, kalın, tek aralık)

Yazar 1 [1], Yazar 2 [2], Yazar 3 [3] (10 punto, ilk harfler büyük, kalın, Arial)

ÖZET (12 punto, Arial, tek satır, en fazla 300 kelime)

Anahtar kelimeler: en az 3 anahtar kelime, 9 punto, Arial

 

[1] Yazar 1. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Arial)

[2] Yazar 2. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Arial)

[3] Yazar 3. Kurum adı, posta adresi, şehir, ülke, e-posta. (9 punto Arial) 

 

ÖZET BİLDİRİ FORMATI