DAVET

Değerli Katılımcılar,

Sizleri Kongre Düzenleme Kurulu olarak 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2023)”ne davet etmekten mutluluk duymaktayız.

Günümüzde özellikle disiplinler arası çalışmalar büyük önem kazanmaktadır. Ülkelerin teknolojik ve bilimsel olarak ilerlemesi için bu çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Uzmanlık alanları farklı olan akademisyenlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilmelerini sağlayacak bir platform oluşturulması ve buna ek olarak çok disiplinli bir bakış açısı ile geliştirilecek ortak projelerin desteklenmesi temel hedeflerden olmalıdır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi  olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sağlık Bilimlerinin Geleceği” teması ile düzenlediğimiz kongremizin temel amacı Sağlık Bilimleri alanında çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamak, bilgileri güncellemek, paylaşımları artırmak ve paydaşlar arası iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Kongremiz kapsamında konferanslar, sözel/poster bildiriler yer alacaktır. Bilimsel programa ilişkin ayrıntılar web sayfamızda güncellenecektir.

Tüm bildiriler yazarları bilinmemek kaydıyla, özgünlüğü, derinliği, araştırma yöntemi ve içeriği, doğruluğu, okunabilirliği ve konferansa katkısı temel alınarak kör hakemler tarafından değerlendirilecektir. 

Kabul edilen bildiriler kongre bildiri kitapçığında araştırmacıların tercihine göre özet veya tam metin bildiri olarak yayınlanacaktır.

Kongremiz “Doçentlik Başvuru Kriterlerine” uygundur.

İsteyen araştırmacılar “Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterlerini” karşılayan yayınlanacak uluslararası kitapta yer alması için kitap bölümü de gönderebilecektir.

Sizleri “İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi (ICHES-IDU 2023)”nde görmek ve ağırlamaktan onur duyarız.

Saygılarımla.

 

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER

 

 

 

Kongre Özet Kitabı ve Tam Metin Kitabı yayınlanmıştır. Bilimsel Program Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Linkten ulaşabilirsiniz: https://iches.idu.edu.tr/index.php/bilimsel-program/

 

Kongre Özet Kitabı ve Tam Metin Kitabı Yayınlanmıştır. Bilimsel Program Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Linkten ulaşabilirsiniz: https://iches.idu.edu.tr/index.php/bilimsel-program/